Bohoslužby


Spovedanie: Pondelok až sobota 30 minút pred každou sv. omšou okrem sviatkov a nedele.

Časy spovedania v prvopiatkovom týždni sú vždy uvedené v aktuálnych farských oznamoch. Vo vážnych a nevyhnutných prípadoch sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Sviatosti sú najvzácnejší dar


Ako rodičia našich prvoprijímajúcich detí chceme vyjadriť vďačnosť za milosť, ktorej sa dostalo našim deťom.Pred 9-10 rokmi sme priniesli pred oltár malé batôžky a žiadali od Cirkvi krst. V sobotu 19.9.2020 už prichádzali naše deti samé a prijali ďalšiu sviatosť – sviatosť zmierenia. V nedeľu 20.9.2020 bol výnimočný deň v ich živote keď po 1x prijali sviatosť, asi tú najkrajšiu, ktorá ich bude sprevádzať na živote viery, ak o to budú stáť. Prijali samého Krista pod spôsobom chleba. Chceme sa poďakovať v prvom rade nášmu Nebeskému otcovi, za túto milosť.Vám pán farár, za to, že ste ich pripravili a vyslúžili im túto sviatosť.Chceme sa poďakovať za celú prípravu, detské sv. omše, aktivity aj za vaše láskavé a povzbudivé slová. Sviatosti sú najvzácnejší dar, ktoré môžeme dostať, aby nás posilňovali na našej životnej púti, ale môže nám ich vyslúžiť iba kňaz. Ďakujeme Pánu Bohu za vás pán farár František, prajeme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí, aby ste čo najviac čistých srdiečok privádzali ku Kristovi a čo najdlhšie mohli vysluhovať sviatosti. Naše deti zverujeme pod ochranu našej nebeskej matky Márie, aby ich chránila na každom ich kroku. V modlitbách prosíme, pamätajte na tieto naše deti a my spoločne budeme pamätať v modlitbách na vás. Takto navzájom sa budeme niesťv búrlivom mori tohto sveta. Veľká vďaka! Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na príprave 1. sv. prijímania. Rodičom, pánovi kantorovi, nášmu zboru, miništrantom, pani kvetinárke, skrátka všetkým, ktorí priložili ruku k tomuto krásnemu dielu, z ktorého sme mali neskutočný duchovný zážitok. Pán Boh zaplať všetkým!
Publikované: 25. Sep. 2020

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE - 6.SEPTEMBER 2020 O 10:30 HOD.


V nedeľu 6.9.2020, vás srdečne pozývam na odpustovú slávnosť ku cti NARODENIA PANNY MÁRIE. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude náš rodák Dp. Tomáš Svat, kaplán v Bardejove sv. Egídia.
Publikované: 03. Sep. 2020

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí


Dnes 3.9.2020 po večernej sv. omši, bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 20.9.2020 o 10.30 hod.
Publikované: 03. Sep. 2020

Farský výlet 22.8.2020


V sobotu 22.8.2020, pozývam mládež a rodiny s deťmi (najmä prvoprijímajúce deti) na prázdninový výlet. Navštívime ĽUBOVNIANSKY HRAD a ČERVENÝ KLÁŠTOR spojený s plavbou na pltiach. Cena výletu je 5,- € na osobu. Odchod autobusu bude o 8.00 hod. od kostola.
Publikované: 18. Aug. 2020

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie


• V sobotu 15.8. 2020, máme slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Viaže nás účasť na sv. omši. Pri týchto sv. omšiach býva zvykom požehnať byliny a kvety. Doneste si ich na sv. omše. Sv. omše budú ráno o 7.30 hod. a večer o 19.00 hod.
Publikované: 14. Aug. 2020

Sv. omše od 6.5.2020


Štvrtok 07.5.2020 o 18.00 hod., obetovaná za ZBP rod. Hudákovej Piatok 08.5.2020 o 08.00 hod., ZBP Márie, Lenky, Martina Nedeľa 10.5.2020 o 07.30 hod , ZBP rod. Bohuznámej - pre seniorov 10.5.2020 o 10.30 hod , Za farnosť – bude vysielaná online. !!! V nedeľu ranná sv. omša o 7.30 hod bude vyhradená pre seniorov nad 65 r. Prosím Vás o dodržanie tohto usmernenia. Na sv. omše neprichádzajte skôr. Kostol sa otvorí 15 min. pred slávením sv. omše. Pred sv. omšou sa nič sa nemodlíte, sadnete si na vyhradené miesto a v tichosti sa pripravíte na slávenie. Aj keď je to ešte s obmedzeniami, teším sa na spoločné stretnutie pri slávením Eucharistie.
Publikované: 06. May. 2020

Verejne bohoslužby od 6.5.2020


Milí farníci, bratia a sestry Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkam niekoľko súhrnných informácií, platných od 6.5.2020 1. Rozstupy a dištanc Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostola budú presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Pre náš farský kostol je to asi 60 miest. Chcem vás preto poprosiť o ohľaduplnosť a dodržiavanie potrebných opatrení. Môžete zostať aj vonku pri kostole, kde je tiež potrebné dodržať rozostupy. 2. Dezinfekcia a rúška Do kostola môžete vstúpiť len s rúškom a po dôkladnej dezinfekcii rúk pri vchode do kostola. 3. Sv. prijímanie na ruku Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Sväté prijímanie sa bude podávať aj v exteriéri, ak bude potreba. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup.
Publikované: 06. May. 2020

Živé prenosy z Kostola Narodenia Panny Márie na kanáli YOUTUBE


---
Publikované: 06. Apr. 2020

Modlitba


Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: "Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti," povedal Pápež. Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove: bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre lekárov, zdravotnícky personál aj poriadkové sily. Schéma prosieb je veľmi jednoduchá: začína modlitbou Otčenáš, po nej nasledujú tri modlitby Zdravas' Mária, a k tomu sa ešte pridá modlitba zložená spoločne s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom: Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu. Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým. Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás! Ak by ste to aj vy pokladali za užitočné, môžete sa pripojiť k jeho modlitbe podľa danej schémy: bola by to tak chorálna modlitba celej Európy k Pánovi, aby nás oslobodil od zlého.
Publikované: 24. Mar. 2020

Výzva Svätého Otca Františka na 25.3. a 27.3.2020


Milí bratia kňazi, aj keď ste to už istotne zaregistrovali, predsa vám chcem pripomenúť prosbu Svätého Otca Františka, zjednotiť sa spolu s ním v modlitbe Otče náš, zajtra 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec nás tiež prosí o podobné duchovné zjednotenie v piatok 27. marca 2020 večer o 18.00 hod., keď po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii, udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi.
Publikované: 24. Mar. 2020

modlitba k Panne Márii Obišovskej


V tejto súvislosti Otec arcibiskup Bernard Bober vrelo odporúča modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvoma pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita ABÚ Košice, Prot. č. 374/17
Publikované: 11. Mar. 2020

Dekrét o stanovení dní celodennej poklony


V našej Košickej arcidiecéze sa dlhé roky koná celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej podľa programu so stanovenými dňami pre jednotlivé farnosti.

Týmto určujem dni celodennej poklony

pre farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach
28. apríl a 29. august

V tieto dni nech je čo najdlhšie vyložená Sviatosť Oltárna k poklone veriacich a po spoločnej adorácií nech je slávnostné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Košice 11. júna 2019